Rechten van het kind

Artikel 23 - GEHANDICAPTE KINDEREN. Het recht van gehandicapte kinderen op speciale zorg, onderwijs en therapie die erop gericht zijn hen te helpen zo zelfstandig mogelijk te zijn en een volwaardig achtief aandeel te hebben in de maatschappij.

Welkom bij Stichting Kinderbescherming Curaçao

Stichting Kinderbescherming Curaçao is een organisatie die preventief te werk gaat, zoals vastgelegd in haar statutaire doelstelling,  en nader uitgewerkt in de uitvoerende preventieve werkzaamheden van onze organisatie. Dit preventieve werk heeft inmiddels internationaal-rechtelijke, althans wettelijke,  erkenning gekregen.

Elke vorm van voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel............(Lees meer)

Preventie is een zelfstandige taak, die van de individuele casuïstiek is te onderscheiden. Preventie-activiteiten richten zich op groepen kinderen die in risicovolle en/of bedreigende opvoedingssituaties verkeren om zo te voorkómen dat voor deze kinderen een beroep op de publieke dwangfuncties moet worden........(Lees meer)

 

 
Banner