Rechten van het kind

Artikel 12 - DE MENING VAN HET KIND. Het kind heeft recht op vrije meningsuiting en het heeft er ook recht op dat met zijn mening rekening wordt gehouden, in elke zaak of procedures die het kind betreft.

Welkom bij Stichting Kinderbescherming Curaçao

Stichting Kinderbescherming Curaçao is een organisatie die preventief te werk gaat, zoals vastgelegd in haar statutaire doelstelling,  en nader uitgewerkt in de uitvoerende preventieve werkzaamheden van onze organisatie. Dit preventieve werk heeft inmiddels internationaal-rechtelijke, althans wettelijke,  erkenning gekregen.

Elke vorm van voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel............(Lees meer)

Preventie is een zelfstandige taak, die van de individuele casuïstiek is te onderscheiden. Preventie-activiteiten richten zich op groepen kinderen die in risicovolle en/of bedreigende opvoedingssituaties verkeren om zo te voorkómen dat voor deze kinderen een beroep op de publieke dwangfuncties moet worden........(Lees meer)

 

 
Banner