Full 1
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)
Full 1

Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) is onderdeel van Stichting Kinderbescherming Curaçao (SKBC). Bij AMK vindt onderzoek en een nauwgezette registratie plaats van alle aangemelde casussen van kindermishandeling, misbruik en verwaarlozing. Na onderzoek en begeleiding wordt er doorverwezen naar aangewezen hulpverleningsinstanties.

Naar aanleiding van de opgedane ervaring door vrijwilligers tijdens afgelegde huisbezoeken in het kader van de begeleiding van ontsporing bedreigde gezinnen, deed de SKBC in 1985 de noodklok luiden ten aanzien van mishandeling, verwaarlozing, misbruik van en geweld tegen kinderen. SKBC heeft vanaf de eerste signalementen van kindermishandeling de overige professionele instanties gevoed en ondersteund met informatie, voorlichtingsmateriaal, workshops, seminars, rapportages en netwerken. In 1999 werd een werkgroep tegen kindermishandeling ingesteld. In 2003 werd door de Minister van Justitie een projectdossier van hun ter zake de inrichting van een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling overhandigd aan de Raad van Ministers. Vanaf 2004 voert Stichting Kinderbescherming Curaçao de AMK-functie uit.