Full 1
Over Stichting Kinderbescherming Curaçao
Full 1

Stichting Kinderbescherming Curaçao (SKBC) draagt bij aan het voorkomen van misbruik, mishandeling, verwaarlozing of enige andere vorm van schade onder kinderen en jongeren. De SKBC realiseert dit door (preventief) kinderen te beschermen door het vroegtijdig signaleren en begeleiden van kinderen in risicovolle en bedreigende opvoedingssituaties. Dit doet SKBC onder andere door te informeren, voorlichten, adviseren, onderzoeken, bemiddelen, verwijzen en monitoren.

Onze preventiemethoden hebben geleid tot vier pijlers:

Campagnes
Periodieke campagnes worden door SKBC opgezet om de bewustwording van een specifiek onderwerp of probleem te vergroten. Naast het vergroten van de bewustwording, worden de campagnes ingezet om te informeren en adviseren. Campagnes als “Gosa di Karnaval responsabel’’, ‘’Mucha t’ei, pa nos stimanan’’ en ‘’Mucha tambe tin Derechi” werden ontwikkeld en aan het publiek via voorlichtingscampagnes in de media gepresenteerd.

Voorlichting en documentatie
Via offline en onlinekanalen de samenleving informeren over kinderbescherming. Tevens maken we kindermishandeling bespreekbaar middels voorlichting en workshops aan kinderen, jongeren en volwassenen. Kindermishandeling is een maatschappelijk probleem. Het is dan ook van groot belang om de samenleving bewuster te maken over de problematiek van kindermishandeling.

Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)
Vanaf januari 2004 voert SKBC de werkzaamheden van Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) uit, waar onderzoek en een nauwgezette registratie van alle aangemelde casussen van kindermishandeling, misbruik en verwaarlozing plaatsvindt.

De Kinder- en Jeugdtelefoon
Ayudo pa Mucha i Hóben, www.918.cw, is een gratis hulpdienst waar kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot en met 25 jaar anoniem contact op kunnen nemen met een van onze vrijwilligers via chat of telefonisch (918). Via het forum kunnen ze (anoniem) in contact komen met leeftijdsgenoten waar ze vragen kunnen stellen, ervaringen kunnen delen en reageren op anderen. Ayudo pa Mucha i Hóben is onderdeel van Child Helpline International (CHI), dit is een internationaal netwerk van kinderhulplijnen waar het uitwisselen van kennis en onderlinge hulp centraal staat.