Full 1
KINDERMISHANDELING
Full 1

Wat is kindermishandeling?
Kindermishandeling is een bedreigende of gewelddadige vorm van interactie met een kind. Er zijn verschillende vormen van kindermishandeling, deze kan zowel psychisch als fysiek zijn.

Elke vorm van voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen met wie de minderjarige in een afhankelijkheidsrelatie staat, actief of passief, opdringen waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek letsel of psychische stoornis.

De gevolgen van kindermishandeling kunnen bepalend zijn voor de ontwikkeling van een kind en kunnen ook op latere leeftijd nog zichtbaar zijn. Een achterstand of probleem op emotioneel of lichamelijk vlak kunnen onder andere van invloed zijn op het aangaan van relaties, de toetreding tot de arbeidsmarkt en het  optreden van (ernstige) stoornissen.

Wat kunt u doen tegen kindermishandeling?
Heeft u kindermishandeling waargenomen in uw omgeving? Dan adviseren we u om contact op te nemen met de politie.

Indien u vermoedens heeft van kindermishandeling, maar niet zo goed weet met wie u contact moet opnemen, raden we aan om (gratis) contact met ons op te nemen via [email protected]. We informeren en adviseren u graag.

Ben je jonger dan 25 jaar en wil je praten over problemen of zorgen die je hebt? Of heb je vragen over jouw (thuis)situatie? Neem via chat, forum of telefonisch gratis contact op via www.918.cw.