Full 1
Missie/Visie
Full 1

Missie
De missie van de Stichting Kinderbescherming Curaçao is het professioneel ondersteunen en begeleiden van kinderen, jeugdigen en gezinnen van wie de ontwikkeling en opvoeding in de knel dreigt te raken. Om een gezonde ontwikkeling te creëren en bevorderen probeert SKBC, in samenwerking met derden, acties te ondernemen ter bescherming van het kind.

SKBC wil een multidisciplinaire stichting zijn die (wetenschappelijke) informatie kan verstrekken en daardoor bijdraagt aan het tot stand komen van veranderingsprocessen in het belang van hun doelgroepen.

Om tot deze positie te komen werkt SKBC dagelijks vanuit de cruciale preventieproducten en/of programma’s met bijbehorende methodieken.

Visie
Bij het realiseren van de doelstelling en gedurende de preventieve werkzaamheden staan waarden zoals eerlijkheid; empathie; betrouwbaarheid; openheid; verantwoordelijkheid en belangeloos zijn, centraal.

Met inachtneming van deze waarden ondersteunt de SKBC de kwetsbare kinderen en jongeren en alle betrokken partijen. SKBC biedt acties gericht op het signaleren, adviseren en monitoren van de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en jongeren.

Een uitgangspunt van de SKBC in deze is, om een luisterend oor te bieden aan wie er ook bij de stichting aanklopt, met zaken rondom het welzijn van het kind en van passende hulpverlening te voorzien.